×

DAPATKAN SUPPORT KAMI MELALUI:

1Tel: 03-5523 2354.
2SMS/WhatsApp: 011-6487 8701.
3Emel: support@bijakwang.my

Jika anda masih menghadapi masalah, sila tinggalkan pesanan melalui BORANG MAKLUMBALAS di sini. Terima kasih.

WAKTU URUSAN PEJABAT

Isnin-Jumaat 9:00AM - 5:00PM
Sabtu & Ahad - Lihat Jadual Aktiviti - Sila KLIK!

FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

GANJARANKOMISEN

Anda dibayar komisen apabila pelanggan di dalam organisasi anda membeli produk daripada Melaleuca.
Komisen tersebut dikira berdasarkan jumlah Mata Produk hasil pembelian setiap pelanggan dalam bulan tertentu.

Pelanggan yang didaftarkan oleh ANDA


Komisen Home Conversion

Apabila anda mendaftar seorang pelanggan, anda akan menerima komisen satu kali di atas pembelian pelanggan dalam bulan pertama mereka. Bergantung pada produk yang dibeli oleh pelanggan tersebut, anda akan menerima :

  • RM75 sekiranya pelanggan anda membeli sekurang-kurangnya 35 Mata Produk
  • RM150 sekiranya pelanggan anda membeli Pek Value
  • RM300 sekiranya pelanggan anda membeli Pek Home Conversion

Komisen Pelanggan Peribadi

Bermula dengan bulan kedua pelanggan, anda akan menerima komisen di atas 150 Mata Produk pertama yang dibeli oleh semua pelanggan yang didaftarkan secara peribadi oleh anda. Komisen bulanan yang akan anda terima bergantung pada bilangan Pelanggan Peribadi Aktif yang anda miliki sepanjang bulan tersebut.

Pelanggan Aktif yang
Didaftarkan oleh Anda
Peratus Bayaran yang
Akan Anda Terima
1 - 7 7%
8 - 19 14%
20 ke atas 20%

Pelanggan yang didaftarkan oleh ORANG LAIN


Komisen Organisasi

Selepas anda mendaftarkan pelanggan pertama anda, anda akan menerima 7% daripada 150 Mata Produk pertama daripada pembelian setiap pelanggan yang didaftarkan oleh orang lain di dalam organisasi anda.

Bilangan generasi komisen anda yang akan dibayar adalah bergantung pada 'Kadar Komisen' anda.

  • Penyokong Produk akan dibayar pada 2 generasi
  • Penyokong Produk 2 akan dibayar pada 3 generasi
  • Penyokong Produk 3 akan dibayar pada 4 generasi
  • Pengarah dan ke atas akan dibayar pada 7 generasi

Mata Kepimpinan

Mata Kepimpinan adalah kadar pengukuran kepada sumbangan daripada pemimpin dalam membantu yang lain untuk mencapai matlamat mereka. Mata Kepimpinan melayakkan pemimpin untuk Status atau bonus-bonus tertentu dan juga membenarkan mereka untuk memperolehi komisen-komisen untuk pelanggan yang didaftarkan oleh orang lain di dalam organisasi mereka.

Bagaimana untuk memperolehi Mata Kepimpinan

  • Apabila satu pelanggan baharu didaftarkan, 5 Mata Kepimpinan akan diberikan (3 mata akan diberikan kepada pendaftar dan 2 mata akan diberikan kepada penyampai yang membuat sesi pembentangan). Satu mata tambahan akan diberikan kepada penyampai sekiranya pelanggan membeli Pek Value atau Pek Home Conversion dalam bulan pendaftaran.
  • Tambahan kepada pendaftaran dan pembentangan, Pengarah dan ke atas akan memperolehi 10 Mata Kepimpinan untuk setiap pelanggan peribadi yang mara ke status Pengarah dan ke atas di dalam bulan kemaraan.
GANJARANBONUS

Anda akan dibayar bonus :

apabila anda mara dalam Status
apabila mereka yang di dalam organisasi anda mara
apabila anda menambah bilangan pelanggan di dalam organisasi anda
apabila anda layak untuk bonus kebebasan kewangan

Bonus Kemaraan

Anda akan memperoleh Bonus Kemaraan setiap kali anda mara ke Status baharu. Semakin tinggi Status baharu, semakin banyak bonus yang akan diterima.

Terdapat 49 Status - setiap Status adalah lebih tinggi daripada status yang sebelumnya. Jika anda berusaha gigih, ia tidak akan mengambil masa yang lama untuk mara dari satu status ke status yang seterusnya.

Bonus Pacesetter

Mereka yang membuat pembelian Pek Value atau Home Conversion dalam bulan penuh pertama mereka bersama Melaleuca akan melayakkan mereka untuk Bonus Pacesetter.

Bonus Pacesetter akan melayakkan anda menerima dua kali ganda Bonus Kemaraan setiap kali anda mara ke setiap status Pengarah dan Pengarah Kanan. Untuk menerima Bonus Pacesetter, anda mesti mara ke setiap status dalam tempoh masa yang ditetapkan. Setiap status mempunyai garis masa yang berbeza. Berikut adalah garis masa yang melayakkan anda untuk menerima Bonus Pacesetter.

Status Bonus Kemaraan Bonus Pacesetter Bulan Sejak Pendaftaran
Pengarah RM300 / SGD150 RM600 / SGD300 2
Pengarah 2 RM600 / SGD300 RM1200 / SGD600 3
Pengarah 3 RM1500 / SGD750 RM3000 / SGD1500 4
Pengarah 4 RM1500 / SGD750 RM3000 / SGD1500 5
Pengarah 5 RM1500 / SGD750 RM3000 / SGD1500 6
Pengarah 6 RM2000 / SGD900 RM4000 / SGD1800 7
Pengarah 7 RM2500 / SGD1050 RM5000 / SGD2100 8
Pengarah 8 RM3000 / SGD1300 RM6000 / SGD2600 9
Pengarah 9 RM4000 / SGD1600 RM8000 / SGD3200 10
Pengarah Kanan RM8000 / SGD3600 RM16000 / SGD7200 12


Status Bonus Kemaraan Bonus Pacesetter Bulan Sejak Pendaftaran
Pengarah 2 10% drpd PEG Sebenar 20% drpd PEG Sebenar 1
Pengarah 3 10% drpd PEG Sebenar 20% drpd PEG Sebenar 2
Pengarah 4 10% drpd PEG Sebenar 20% drpd PEG Sebenar 3
Pengarah 5 10% drpd PEG Sebenar 20% drpd PEG Sebenar 4
Pengarah 6 10% drpd PEG Sebenar 20% drpd PEG Sebenar 5
Pengarah 7 10% drpd PEG Sebenar 20% drpd PEG Sebenar 6
Pengarah 8 10% drpd PEG Sebenar 20% drpd PEG Sebenar 8
Pengarah 9 10% drpd PEG Sebenar 20% drpd PEG Sebenar 10

Untuk maklumat lanjut mengenai Bonus Kemaraan & Bonus Pacesetter, sila rujuk kepada Ringkasan Ganjaran

Bonus Aktiviti Kritikal

Pengarah 3 dan ke atas berpeluang untuk memperolehi Bonus Aktiviti Kritikal dengan memfokuskan untuk mendaftarkan Pelanggan-pelanggan baharu, membangunkan kepimpinan peribadi, mengembangkan perniagaan anda dan kadar pengekalan pelanggan peribadi.

Status Tahap 1
90% Kadar Pengekalan Peribadi Purata Tiga-Bulan
Tahap 2
95% Kadar Pengekalan Peribadi Purata Tiga-Bulan
Pengarah 3 RM600 / SGD200 RM800 / SGD300
Pengarah 4 RM1200 / SGD425 RM1600 / SGD550
Pengarah 5 RM1400 / SGD500 RM1800 / SGD650
Pengarah 6 RM1600 / SGD550 RM2000 / SGD700
Pengarah 7 RM1800 / SGD650 RM2200 / SGD800
Pengarah 8 RM2000 / SGD700 RM2500 / SGD875
Pengarah 9 RM2200 / SGD800 RM2800 / SGD1000
Pengarah Kanan - Pengarah Kanan 9 RM3000 / SGD1000 RM4000 / SGD1400
Pengarah Eksekutif - Pengarah Eksekutif 9 RM12000 / SGD4500 RM16000 / SGD6000
Pengarah Kebangsaan - Pengarah Presiden RM20000 / SGD7000 RM26000 / SGD9000

Bagaimana untuk layak?

Mendaftarkan Pelanggan Baharu Membangunkan Kepimpinan Peribadi Mengembangkan Perniagaan anda
2 orang di dalam bulan semasa
dan di dalam setiap 2 bulan sebelumnya
ATAU
4 orang di dalam bulan semasa
1 Pengarah Baharu ATAU Pengarah 3
di dalam bulan semasa ATAU 2 bulan
sebelumnya
Peningkatan bersih untuk Pelanggan Peribadi
ATAU
Peningkatan bersih untuk Pelanggan Istimewa di dalam Organisasi

Untuk maklumat lanjut mengenai Bonus Aktiviti Kritikal, sila rujuk kepada Ringkasan Ganjaran

Bonus Kebebasan Kewangan

Bila-bila mana anda mencapai status Pengarah Kanan atau ke atas, Melaleuca akan membayar Bonus Kebebasan Kewangan kepada anda.

Status Bonus Sebulan
Pengarah Kanan - Pengarah Kanan 9 RM1500 / SGD600
Pengarah Eksekutif - Pengarah Eksekutif 9 RM3750 / SGD1500
Pengarah Kebangsaan - Pengarah Kebangsaan 9 RM4000 / SGD1750
Pengarah Korporat - Pengarah Presiden RM4500 / SGD2000

TOP
>