A-Plus Hajj

 

Tempoh Perlindungan

SEHINGGA UMUR 80 TAHUN

Umur Penyertaan

UMUR 14 HARI – 60 TAHUN

Anda boleh membelinya melalui

PERANCANG HAYAT AIA

MENGENAI PRODUK INI

 

Ibadat Hajj dan Umrah adalah dua perkara penting dalam hidup setiap Muslim dan setiap Muslim pasti mahu mengerjakan kedua-dua ibadat tersebut sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Sementara anda bersedia untuk ziarah suci anda, ia adalah penting bagi anda untuk bersedia dari segi kewangan supaya jika berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini, anda dan orang tersayang akan dilindungi.

A-Plus Hajj adalah takaful pelan add-on yang unik dengan ciri-ciri untuk melengkapkan pelan A-LifeLink-iA-Plus Hajj menyediakan perlindungan untuk anda bagi menghadapi sesuatu di luar jangkaan semasa anda mengejakan Hajj atau UmrahA-Plus Hajj juga dilengkapi dengan ciri-ciri yang unik yang dikenali sebagai Nilai Booster, di mana anda akan menerima bayaran tunai sekali setiap tiga tahun untuk membantu anda berjimat supaya impian anda boleh menunaikan haji menjadi kenyataan.

PENJELASAN ISTILAH TAKAFUL

Apakah yang dimaksudkan dengan hilang upaya menyeluruh & kekal?

Ia bermakna seseorang tidak mampu bekerja selama-lamanya akibat penyakit atau kecederaan. 

 

FAEDAH A-PLUS HAJJ

PERLINDUNGAN SEMASA HAJI DAN UMRAH

Kami akan membayar sebanyak 100% daripada jumlah yang melindungi anda jika anda meninggal dunia atau mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal semasa mengerjakan Hajj atau Umrah.

PERLINDUNGAN BAGI KEMATIAN AKIBAT KEMALANGAN SEPANJANG MASA

Kami akan membayar sebanyak 100% daripada jumlah yang melindungi anda jika anda meninggal dunia akibat kemalangan. Kami akan membayar dua kali ganda jumlah perlindungan jika anda meninggal dunia akibat kemalangan semasa menaiki pengangkutan awam atau kebakaran di bangunan awam.

Faedah ini adalah terpakai pada bila-bila masa, dan tidak terhad kepada ketika musim Hajj dan Umrah.

FAEDAH BADAL HAJJ

Keluarga anda akan menerima RM 5000 untuk menguruskan Badal Hajj, apabila anda sudah tiada.

LEBIHAN

Jika terdapat sebarang lebihan daripada dana risiko Takaful pada akhir setiap tahun, AIA PUBLIC akan KONGSI lebihan tersebut dengan para Peserta yang layak pada nisbah 50:50.

PERLINDUNGAN BAGI VIRUS MERS

Kami akan membayar sebanyak 100% daripada jumlah yang melindungi anda jika anda meninggal dunia akibat virus MERS semasa atau balik dari mengerjakan Hajj atau Umrah.

FAEDAH KHAIRAT KEMATIAN UNTUK PASANGAN

Anda akan menerima faedah khairat kematian bersamaan dengan 20% daripada jumlah anda add-on liputan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi, jika pasangan anda meninggal dunia semasa menunaikan Hajj atau Umrah dengan anda.

PERLUASKAN SIMPANAN ANDA

Melalui Nilai Booster, anda akan menerima jumlah yang sama dengan 2% daripada add-on jumlah perlindungan anda setiap 3 tahun manakala pelan aktif.

Ini hanyalah ringkasan produk. Jika anda mahukan maklumat lanjut, anda boleh melihat brosur kami atau menghubungi Perancang Hayat AIA.

HUBUNGKAN SAYA DENGAN PERANCANG HAYAT AIA

[wpforms id=”21817″ title=”false” description=”false”]

SEKILAS PANDANG TERMA & SYARAT

 • Pelan ini diunderait oleh AIA PUBLIC Takaful Bhd. (AIA PUBLIC) dan AIA PUBLIC adalah syarikat berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. 
 • Pelan ini melindungi individu sehingga umur 80 tahun, disediakan perakuan itu masih aktif dan nilai akaun adalah mencukupi untuk membayar Tabarru’ dan caj lain.
 • HUMK dan kematian akibat kemalangan hanya dilindungi sebelum umur 70 tahun.
 • Hanya satu daripada faedah ini akan dibayar di bawah A-Plus Hajj: Faedah Kematian atau HUMK semasa Hajj atau Umrah, Faedah Kematian akibat Virus MERS, Faedah Kematian Akibat Kemalangan semasa menaiki Pengankutan Awam.
 • Virsu MERS mesti didiagnosis dalam tempoh 21 hari selepas pulang dari Hajj atau Umrah.
 • Faedah Badal Haji akan dibayar sekiranya kematian berlaku apabila Orang yang Dilindungi berumur 16 tahun dan ke atas.
 • Faedah khairat bagi pasangan adalah terhad kepada satu kali sepanjang tempoh pelan.
 • Tabarru’ yang ditolak adalah bergantung kepada umur yang anda capai dan ia akan meningkat seiring peningkatan umur anda.
 • Tabarru’ bagi pelan ini tidak dijamin dan AIA PUBLIC berhak untuk menyemak semula Tabarru’ dengan memberikan anda notis bertulis 3 bulan. 
 • Semua faedah yang perlu dibayar tertakluk kepada pengurangan untuk membayar sebarang hutang.
 • Caruman yang dibayar bagi pelan ini boleh melayakkan anda untuk mendapat pelepasan cukai persendirian, tertakluk kepada keputusan akhir Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. 
 • Sila ambil perhatian bahawa caruman yang dibayar oleh organisasi perniagaan adalah tertakluk kepada cukai yang dikenakan oleh Kerajaan Malaysia pada kadar semasa.
 • Jika terdapat sebarang lebihan yang timbul daripada dana risiko Takaful, lebihan berkenaan akan dikongsi dengan para peserta yang layak berdasarkan peruntukan Tabarru’ mereka.