Profil Pengasas

KENALI PENGASAS & PRESIDEN
BIJAK WANG PLANNER


Pengenalan :

Mohd Safri Mahat adalah Pengasas @ Founder, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Bijak Wang Planner.

Melalui Bijak Wang Planner (BWP), beliau mempelopori satu model perkhidmatan lengkap dalam bidang Pengurusan Kewangan Peribadi berasaskan Syariah di bawah jenama BIJAKWANG.

Melalui inisiatif ini, beliau berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip Perancangan dan Pengurusan Kewangan Peribadi yang berasaskan Syariah di satu pakej lengkap dan bersepadu yang dikenali sebagai Model BijakWang i-SMART 8P yang merangkumi tujuh pelan pengurusan kewangan peribadi yang utama merangkumi pelan-pelan Pendapatan, Penyimpanan, Perbelanjaan, Pengurusan Hutang, Pelaburan, Perlindungan, Penyucian dan Pewarisan bagi seseorang ke arah mencapai tahap Kebebasan Kewangan Menyeluruh yang diidamkan setiap orang.

Perbezaan utama kaedah penyelesaian kewangan melalui Model BijakWang 8P ini berbanding dengan kaedah-kaedah perancangan kewangan yang lain ialah Model 8P menekankan Pelan Pendapatan P1 sebagai aspek utama yang

perlu diberi keutamaan yang menjadi punca dan sumber kewangan yang akan dapat membantu menyelesaikan pelbagai masalah kewangan secara tersusun dan menyeluruh.

Latar B

elakang Akademik :

Mohd Safri merupakan graduan UKM dalam bidang Ekonomi (1986) dan ITM dalam bidang Perakaunan dan Percukaian (1988). Beliau juga memperolehi kelulusan sebagai Akauntan Cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967 dalam tahun 1988.

Beliau juga memperolehi kelulusan sebagai Perunding Kewangan Islam (IFP – Islamic Financial Planner) daripada Financial Planning Association of Malaysia (FPAM) dalam tahun 2010.

Pengalaman Bekerja :

Mohd Safri pernah berkhidmat di Jabatan Hasil Dalam Negeri (1986-1988). Melalui kelulusan sebagai Akauntan Cukai di bawah ACP 1967, beliau telah mula bergiat dalam bidang keusahawanan dengan menjalankan khidmat perunding cukai melalui syarikatnya, SHAF & Associates (1988) di ketika usianya 25 tahun.

Konsep baru pengurusan zakat secara profesional yang diperkenalkan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada tahun 1990 telah menarik minat beliau ketika itu untuk berkhidmat dengan institusi tersebut dan menjadikan beliau sebagai salah seorang perintis kepada era baru pengurusan zakat di Malaysia.

Bakat kepimpinan beliau terus menyerlah apabila beliau telah diberi amanah untuk mengasas dan menerajui Pusat Zakat Selangor (PZS) sebagai Pengurus Besar mulai tahun 1995. Rekod kecemerlangan PZS sehingga menjadi sebuah institusi tersohor dan disegani di negara ini di samping menjadi contoh kepada negara luar, merupakan bukti kecemerlangan kepimpinan beliau bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah diakui di peringkat antarabangsa.

Namun sifat keusahawanan yang menebal dalam dirinya telah mendorong beliau untuk melepaskan jawatannya pada tahun 2004, selepas hampir 15 tahun menabur bakti membangun dan memartabatkan kembali kewibawaan institusi zakat, serta meletakkan zakat berada di arus perdana negara.

Bidang Keusahawanan :

Sebaik meninggalkan PZS, beliau telah menubuhkan syarikatnya sendiri, Safri Management Consultant Sdn Bhd (SMCSB) yang memberikan penumpuan khusus dalam bidang pentadbiran pengurusan dan pembangunan modal insan. Melalui SMCSB, beliau telah berjaya mempelopori dan mengasaskan model pembangunan modal insan J.I.W.A.TM yang memberi penumpuan kepada empat (4) komponen teras elemen dalaman manusia iaitu Jatidiri, Ilmu, Wawasan dan Akidah dalam membentuk dan melahirkan umat yang cemerlang dan berkualiti bagi meningkatkan ketamadunan ummah. Melalui model pembangunan J.I.W.A.TM ini, beliau aktif melaksanakan pelbagai program pembangunan modal insan meliputi pelbagai peringkat termasuk pelajar, remaja, belia, ibubapa, ibu tunggal, asnaf fakir miskin, usahawan dan sebagainya.

Pada masa yang sama, beliau juga telah menubuhkan sebuah lagi syarikat, Warisan Mukmin Sdn Bhd (WMSB) pada tahun 2005 yang bergiat aktif dalam bidang pengurusan kewangan peribadi, khususnya dalam bidang pewarisan dan pengurusan harta pusaka Islam. Perkhidmatan khidmat perundingan kewangan peribadi ini telah berkembang dari satu tahap ke satu tahap yang lebih luas sehinggalah beliau menubuhkan Bijak Wang Planner sebagai kesinambungan kepada program khidmat kewangan WMSB dengan menawarkan perkhidmatan dalam bidang pengurusan kewangan peribadi yang lebih luas melalui Model BijakWang i-SMART 8P.

Di samping itu juga, beliau turut bergiat secara aktif sebagai Usahawan Digital atau E-Usahawan menerokai di dalam bidang pemasaran internet atau pemasaran digital selaras dengan perkembangan teknologi digital yang begitu meluas pada ketika ini. Dalam hal ini, beliau telah menubuhkan dua syarikat dalam bidang pemasaran digital ini iaitu Mastermind Internet Marketing Academy (MIMA) dan Jutawan Network Marketing (JNM). Vick Strizheus dan Shaqir Hussin merupakan di antara dua nama-nama besar Multi-Jutawan dalam industri Internet Marketing dunia yang dijadikan mentor kepada beliau dalam bidang ini.

Peringkat Antarabangsa:

Di peringkat antarabangsa pula, beliau sering dijemput membentangkan kertas kerja khususnya berkaitan pengurusan zakat. Beliau telah dilantik sebagai penasihat kepada HTHT Advisory Services Pte Ltd, sebuah syarikat perunding kewangan Islam swasta di Singapura, sejak 1999 hingga kini. Penghormatan tertinggi pernah diterima di peringkat antarabangsa ialah sebagai ‘Tetamu Negara’ di Istana Negara, Jakarta oleh Kerajaan Republik Indonesia ketika membantu mewujudkan Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Indonesia, yang dilancarkan oleh Presiden Megawati Suekarnoputri pada 29 Mei 2002.

Anugerah Pingat :

Atas sumbangan jasa dan khidmat cemerlang yang telah dicurahkannya, beliau telah dikurniakan Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.) oleh DYMM Sultan Selangor pada tahun 2002.

REKOD PENCAPAIAN

Pelopor Dalam Institusi Zakat Masakini

Mohd Safri amat mementingkan budaya kreativiti dan inovasi di dalam pengurusannya. Dengan nilai inovasi ini, organisasi pimpinannya, Pusat Zakat Selangor (PZS) sejak ditubuhkan, sering menjadi pelopor atau “trend setter” khususnya kepada pengurusan institusi zakat di negara ini, sekaligus menjadi rujukan di peringkat antarabangsa.

Beliau bersama rakan-rakan seperjuangannya telah berjaya mempelopori satu sistem pengurusan zakat yang lebih profesional dan dinamik. Antara inovasi yang telah dipelopori beliau ialah kejayaan meletakkan PZS sebagai:

  • Institusi zakat pertama melantik bank sebagai agen kutipan zakat; bermula dengan Bank Pertanian Malaysia (1995) di mana kini boleh dikatakan kesemua bank utama telah dilantik sebagai agen kutipan zakat di seluruh negara.
  • Institusi zakat pertama memperkenalkan pembayaran zakat melalui Phonebanking dengan kerjasama Maybank pada tahun 1999.
  • Institusi zakat pertama menyediakan perkhidmatan membayar zakat secara on-line (1999).
  • Institusi zakat pertama menyediakan sistem teknologi web – membolehkan pembayar menyemak sendiri rekod pembayaran zakat secara on-line (1999).
  • Institusi zakat pertama mendapat pengiktirafan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9002 dalam skop lengkap pengurusan zakat – kutipan dan agihan zakat dalam tahun 1999.
  • Institusi zakat pertama di Malaysia yang menguruskan agihan zakat secara korporat (1999).
  • Institusi zakat pertama memperkenalkan pembayaran zakat menggunakan Slip Bank Sebagai Resit Resmi (SBSRR) yang diiktiraf oleh LHDN mulai tahun 2000 dengan kini hampir semua bank yang menjadi agen menggunakan slip ini di seluruh negara.
  • Institusi zakat pertama yang melantik Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) sebagai agen kutipan zakat iaitu Universiti Teknologi Mara (UiTM) pada tahun 2000 dan diikuti dengan Universiti Putra Malaysia (UPM) pada tahun 2003.
  • Institusi zakat pertama yang memperkenalkan pembayaran zakat menggunakan kad kredit iaitu dengan Kad Kredit Bank Islam dan At-Taslif Ambank pada tahun 2002.
  • Institusi zakat pertama yang melantik Pos Malaysia Berhad sebagai agen kutipan zakat mulai 2003, dan kini telah diperkembangkan ke negeri-negeri lain di seluruh negara.