A‑Plus Disability​Cash‑i

 

Tempoh Perlindungan

SEHINGGA UMUR 70 TAHUN

Umur Penyertaan

UMUR 14 HARI – 65 TAHUN

Anda boleh membelinya melalui

PERANCANG HAYAT AIA

MENGENAI PRODUK INI

 

Jika anda terpaksa berhenti kerja secara tiba-tiba, adakah anda mempunyai simpanan yang mencukupi atau pendapatan lain untuk membiayai anda dan keluarga anda?

A-Plus DisabilityCash-i memberikan perlindungan kewangan kepada anda jika anda tidak lagi mampu menyara keperluan anda akibat kehilangan upaya.  

PENJELASAN ISTILAH TAKAFUL

Apakah yang dimaksudkan dengan hilang upaya menyeluruh & kekal?

Ia bermakna seseorang tidak mampu bekerja selama-lamanya akibat penyakit atau kecederaan. 

 

Apakah yang dimaksudkan dengan sijil asal?

Ia adalah sijil asas yang perlu anda sertai sebelum anda boleh menyertai A-Plus DisabilityCash-i yang disediakan untuk anda sebagai suatu tambahan. 

 

Apakah yang dimaksudkan dengan jumlah yang dilindungi?

 Jumlah wang yang anda ingin lindungi. 

 

BAYARAN HILANG UPAYA TAHUNAN

Jika anda mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal sebelum mencapai umur 70 tahun, anda akan menerima bayaran tahunan sehingga berumur 75 tahun. Oleh itu, anda tidak perlu bimbang tentang kemungkinan anda kehilangan mata pencarian.

PILIHAN JUMLAH BAYARAN TAHUNAN

Anda mempunyai kebebasan untuk memilih jumlah tahunan yang anda ingin terima untuk memenuhi komitmen kewangan dan gaya hidup jika anda menghadapi kehilangan upaya.

Ini hanyalah ringkasan produk. Jika anda mahukan maklumat lanjut, anda boleh melihat brosur kami atau menghubungi Perancang Hayat AIA.

HUBUNGKAN SAYA DENGAN PERANCANG HAYAT AIA

[wpforms id=”21817″ title=”false” description=”false”]